متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجويان(تعطيلات تابستاني دانشگاه)

مرتبط با :کارشناس امور کلاس ها

نگارنده : فاطمه توانا

تاریخ :۱۳۹۶/۰۵/۱۱

متن اطلاعیه::

از تاريخ 96/5/14 تا 96/5/28 بخش اداري و آموزش دانشگاه تعطيل است .(كلاسهاي ترم تابستان داير ميباشد)