متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

مرتبط با :مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر

نگارنده :عباس طالبي پور

تاریخ :۱۳۹۶/۰۶/۰۹

متن اطلاعیه::

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

ثبت نام و انتخاب واحد: 1396/6/12 الي 1396/6/22

شروع كلاسها: 1396/6/25

حذف و اضافه: 1396/7/10 الي 1396/7/13

پايان كلاسها: 1396/10/14

امتحانات: 1396/10/16 الي 1396/10/28