متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :راهنمای انتخاب واحد دکتری و کارشناسی ارشد

مرتبط با :روانشناسی و علوم تربيتي

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۶/۰۶/۱۵

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

به نام خدا

دانشجویان عزیز جهت مشاهده دروس ارائه شده در نیمسال اول( گروه روان شناسی و علوم تربیتی) به فهرست ارائه شده در این اطلاعیه مراجعه نمایند. با تشکر پاکدامن مدیر گروه