متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :تعطيلي سلف سرويس

مرتبط با :سلف سرویس

نگارنده :محسن جميلي فرد

تاریخ :۱۳۹۴/۰۷/۰۴

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند با توجه به حد نصاب نرسيدن آمار،سلف سرويس دانشگاه از تاريخ1394/07/04لغايت1394/07/10تعطيل مي باشد.

                                                               باتشكر

                                                         امور دانشجويي