متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :شروع ترم اول 97-96

مرتبط با :کارشناس امور کلاس ها

نگارنده : فاطمه توانا

تاریخ :۱۳۹۶/۰۶/۲۳

متن اطلاعیه::

هفته اول شروع كلاسها هفته فرد و از تاريخ   96/6/25  آغاز مي شود