متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :كلاسهاي هفته اول دكترا و ارشد

مرتبط با :کارشناس امور کلاس ها

نگارنده : فاطمه توانا

تاریخ :۱۳۹۶/۰۶/۲۹

متن اطلاعیه::

كلاسهاي دكترا اين هفته (96/6/30و 96/6/31)برگزار نميشود.

كلاسهاي ارشد رشته زبان انگليسي اين هفته (96/6/30و 96/6/31)برگزار نميشود.