متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :برگزاري كارگاه ايمني مددجو

مرتبط با :پرستاری

نگارنده :زهرا دروگر

تاریخ :۱۳۹۶/۰۷/۲۶

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

قابل توجه دانشجويان پرستاري

كارگاه ايمني مددجو روز چهارشنبه مورخ 96/7/26 برگزار خواهد شد.

اساتيد :آقايان رزم آرا وجاني (عضو هيأت علمي دانشكده پرستاري)

گروه هدف :دانشجويان پرستاري ترم 1و3و5