متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :برنامه كارآموزي دانشجويان ترم 3 پرستاري ورودي 95

مرتبط با :پرستاری

نگارنده :زهرا دروگر

تاریخ :۱۳۹۶/۰۸/۰۱

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

قابل توجه دانشجويان پرستاري

برنامه كارآموزي بزرگسالان سالمندان 1 مطابق فايل زير برگزار مي شود.