متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :برنامه كارآموزي دانشجويان ترم 5پرستاري ورودي 94

مرتبط با :پرستاری

نگارنده :زهرا دروگر

تاریخ :۱۳۹۶/۰۸/۰۱

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

قابل توجه دانشجويان پرستاري

برنامه كارآموزي پرستاري كودك سالم وبيمار و پرستاري بزرگسالان سالمندان 2 طبق فايل زير برگزار مي گردد.