متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجويان مقطع دكتري

مرتبط با :کارشناس امتحانات

نگارنده :زهرا مزاري

تاریخ :۱۳۹۶/۰۸/۲۰

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

دانشجويان عزيزو گرامي مقطع دكتري( تمام وروديها):

خواهشمند است فرم الف پيوست ويژه تعيين استاد راهنما را حداكثر تا تاريخ 20 آذرماه تكميل و به مدير گروه مربوط تحويل نمائيد. با تشكر اداره آموزش