متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :كلاسهاي جبراني دكتر دستجردي

مرتبط با :کارشناس امور کلاس ها

نگارنده : فاطمه توانا

تاریخ :۱۳۹۶/۱۰/۰۵

متن اطلاعیه::

كلاسهاي جبراني روانشناسي اجتماعي پيشرفته دكتر دستجردي پنجشنبه 10/07/  ساعت 20-14 و جمعه10/08/  ساعت 14-8برگزار مي شود