متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :محل برگزاري امتحانات پايان ترم

مرتبط با :مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر

نگارنده :عباس طالبي پور

تاریخ :۱۳۹۶/۱۰/۱۴

متن اطلاعیه::

بسمه تعالي

محل برگزاري امتحانات پايان ترم اول 96 سالن آمفي تئاتر مجتمع رفاهي دانشگاه است.