متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجويان كارداني و كارشناسي

مرتبط با :کارشناس امتحانات

نگارنده :زهرا مزاري

تاریخ :۱۳۹۶/۱۰/۱۸

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

گذراندن دروس جبراني و يا پيش نياز براي دانشجويان ورودي هاي قبل نيز الزامي مي باشد.