متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :مدارك لازم جهت ثبت نام دانشجويان ورودي نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

مرتبط با :مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر

نگارنده :عباس طالبي پور

تاریخ :۱۳۹۶/۱۱/۰۷

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

جهت دريافت مدارك لازم جهت ثبت نام دانشجويان ورودي نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

روي دانلود فايل كليك كنيد