متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :اعلام زمان حذف واضافه

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۶/۱۱/۱۷

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجويان عزيز مي رساند از تاريخ 1396/11/25 لغايت 1396/12/03 بازه حذف و اضافه نيمسال دوم 96 مي باشد و سايت باز خواهد بود.خواهشمند است در زمان تعيين شده نسبت به حذف يا اضافه كردن دروس خود اقدام فرمائيد.بعد از تاريخ تعيين شده امكان تغيير انتخاب واحد نخواهد بود.