متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجويان دكتري حسابداري

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۶/۱۲/۱۵

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجويان دكتري حسابداري مي رساند كه كلاسهاي  جناب آقاي دكتر نخعي اين هفته پنج شنبه مورخ هفدهم اسفند ماه برگزار نمي شود. جبراني آن متعاقبا اعلام خواهد. باتشكر