متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجويان حسابداري صنعتي3 استاد كورانيان

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۶/۱۲/۱۵

متن اطلاعیه::

كلاس صنعتي 3 استاد كورانيان روز چهارشنبه شانزدهم اسفند بر گزار نمي شود و جبراني آن روز پنج شنبه 14-8 هفدهم اسفند بر گزار خواهد شد. باتشكر