متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :كلاس آقاي طيب

مرتبط با :کارشناس امور کلاس ها

نگارنده : فاطمه توانا

تاریخ :۱۳۹۶/۱۲/۱۶

متن اطلاعیه::

كلاسهاي پنجشنبه 12/17 آقاي طيب برگزار نميشود .