متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :اطلاعيه شروع كلاسها در سال1397

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۷/۰۱/۱۵

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند كه شروع فعاليتهاي آموزشي و اداري در سال 97 از هيجدهم فروردين ماه خواهد بود. ضمنا هفته اول (هيجدهم تا بيست وچهارم) هفته فرد است. باتشكر