متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :اطلاعيه در خصوص دروس قابل ارائه در ترم تابستان

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۷/۰۲/۱۵

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجويان مقاطع كارداني و كارشناسي مي رساند: در نيمسال تابستان 97-96  كليه دروس عمومي و پايه كه آمار آن حداقل به 10 نفر برسد قابل ارائه خواهد بود، لذا در صورت پيشنهاد ضمن تهيه ليست تاييد شده توسط دانشجويان، موارد را حداكثر تا اول خردادماه به اداره آموزش اعلام فرمائيد.                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                       با تشكر

اداره آموزش