متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :كلاس هاي آقاي طاهري

مرتبط با :کارشناس امور کلاس ها

نگارنده : فاطمه توانا

تاریخ :۱۳۹۷/۰۲/۱۷

متن اطلاعیه::

كلاسهاي آقاي طاهري دوشنبه 2/17 و سه شنبه 2/18 برگزار نميشود