متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :جبراني هاي آقاي لعل خضري چهارشنبه2/19

مرتبط با :کارشناس امور کلاس ها

نگارنده : فاطمه توانا

تاریخ :۱۳۹۷/۰۲/۱۷

متن اطلاعیه::

كلاسهاي جبراني آقاي لعل خضري روز چهارشنبه 2/19 طبق برنامه كلاسي برگزار مي شود .