متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :تقويم ورزشي سال 94

مرتبط با :کارشناس تربیت بدنی

نگارنده :محمود آقائي

تاریخ :۱۳۹۴/۰۷/۱۴

متن اطلاعیه::

تقويم ورزشي سال 94

برادران

رديف

رشته

زمان

توضيحات

1

مسابقات ورزشهاي

 همگاني

22 مهرماه

 

رشته ها (طناب زني-بارفيكس-پرتاب آزاد بسكتبال-روپايي-مكعب روبيك-شناي سوئدي-فوتبال دستي)

2

فوتسال

11 آبان ماه

حداقل 6 تيم و هر تيم 8 بازيكن

3

شطرنج

27 آبان ماه

انفرادي، حداقل 10 نفر

4

تنيس روي ميز

27 آبان ماه

انفرادي، حداقل 10 نفر

5

دارت

27 آبان ماه

انفرادي، حداقل 10 نفر

6

واليبال

30 آبان ماه

حداقل 6 تيم و هر تيم 8 بازيكن

7

تك پرس سينه

28 آذر ماه

در 5 وزن  (5/82-75-5/67-60-56)

هر وزن حداقل 4 دانشجو

 

خواهران

رديف

رشته

زمان

توضيحات

1

مسابقات ورزشهاي همگاني

21 مهرماه

رشته ها (طناب زني-بارفيكس-پرتاب آزاد بسكتبال -مكعب روبيك-شناي سوئدي)

2

تنيس روي ميز

26 آبان ماه

انفرادي، حداقل 10 نفر

3

دارت

26 آبان ماه

انفرادي، حداقل 10 نفر

4

شطرنج

28آبان ماه

انفرادي، حداقل 10 نفر

5

بدمينتون

28آبان ماه

انفرادي، حداقل 10 نفر

6

فوتسال و واليبال

24 آبان

حداقل 4 تيم در هر رشته و هر تيم 8 بازيكن

 

زمان استفاده از سالن بدنسازي: خواهران(يكشنبه-سه شنبه )ساعت 20-30/17،   برادران( دوشنبه،  چهارشنبه،  پنج شنبه) ساعت 23-20

به نفرات برتر رشته هاي ورزشي فوق حكم قهرماني و جوايزي اهدا ميگردد و به عنوان نماينده واحد به مسابقات استاني اعزام مي گردند