متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :روزشمار آموزشي ترم اول98-97

مرتبط با :کارشناس ثبت نام و پذیرش

نگارنده :زهره سبزيان

تاریخ :۱۳۹۷/۰۴/۲۵

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

قابل توجه دانشجويان گرامي

تقويم ترم اول سال تحصيلي 98-97