متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :تعرفه هزينه هاي ارزشيابي و صدور مدارك

مرتبط با :کارشناس امور فارغ التحصيلان

نگارنده :ليلا خدادادزاده

تاریخ :۱۳۹۷/۰۴/۲۶

متن اطلاعیه::

قابل توجه دانشجويان محترم

         تعرفه هزينه هاي ارزشيابي و صدور مدارك المثني   براي دانشجوياني  كه در شرف فارغ التحصيلي قرار گرفته اند

به شرح زير ميباشد:

1 - مقطع تحصيلي كارداني پيوسته و ناپيوسته   –   كارشناسي پيوسته و ناپيوسته            مبلغ     200000  ريال

2 - مقطع  تحصيلي كارشناسي ارشد پيوسته و ناپيوسته    -  دكتراي حرفه اي و تخصصي  مبلغ     350000 ريال

3 - ريزنمرات دانشجويان و دانش آموختگان جهت ترجمه مبلغ   300000   ريال

4 - صدور مدارك المثني براي بار اول مبلغ  1500000  ريال

5 - صدور مدارك المثني براي بار دوم  مبلغ  7000000  ريال

6 - صدور مدارك ناشي از تغييرات شناسنامه اي مبلغ  1500000  ريال

 

  •  ضمنا  شماره حساب   واريزي  براي تمامي مقاطع      0104460446004     بانك ملي مركزي بنام سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مي باشد
  •     تهيه 2 عدد  تمبر    10000  توماني از بانك ملي.