متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :زمان انتخاب واحد نيمسال اول97

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۷/۰۶/۰۵

متن اطلاعیه::

به اطلاع كليه دانشجويان گرامي مي رساند: از شنبه مورخ 1397/06/10 انتخاب واحد نيمسال اول 97 شروع و تا روز چهارشنبه مورخ 1397/06/21 ادامه خواهد داشت؛ خواهشمند است نسبت به انتخاب واحد دربازه تعيين شده اقدام فرمائيد. ضمنا رعايت پيش نياز و سقف واحد بر عهده دانشجو خواهد بود. باتشكر اداره آموزش