متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :اطلاعيه مهم در خصوص انتخاب واحد

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۷/۰۶/۱۰

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند: با توجه به اينكه سامانه انتخاب واحد بعد از تاريخ تعيين شده توسط سازمان مركزي بسته و امكان انتخاب واحد نخواهد بود، لذا خواهشمند است جهت جلوگيري از بروز هرگونه مشكل، در بازه تعيين شده انتخاب واحد نماييد. باتشكر