متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :رشته هاي بدون آزمون واحد قاينات

مرتبط با :مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر

نگارنده :عباس طالبي پور

تاریخ :۱۳۹۷/۰۶/۱۲

متن اطلاعیه::

 

مقطـع

 

رشتـه تحصيـلي

 

درصد تخفيف شهريه

متوسط شهريه هر ترم با تخفيف (ريال)

 

مدرك قابل قبول جهت ثبت نام

 

 

 

 

كــارشناسي

 پيوستــه

روانشناسي

 

30%

 

7،000،000

 

 

 

 

 

 

پيش دانشگاهي يا كارداني پيوسته در هر رشته اي

حسابداري

رياضيات و كاربردها

 

50%

 

7،500،000

فيزيك

مهندسي برق

 

50%

 

8،000،000

مهندسي عمران                              

مهندسي كامپيوتر

حقوق (از طريق واحد فردوس)

30%

7،000،000

مديريت بازرگاني (از طريق واحد طبس)

30%

7،000،000

مديريت بيمه (ازطريق واحدطبس)

30%

7،000،000

علوم ورزشي(ازطريق واحدطبس)

30%

7،000،000

مهندسي صنايع (ازطريق واحدطبس)

50%

8،000،000

صنايع دستي (ازطريق واحدطبس)

30%

7،000،000

فرش (ازطريق واحدطبس)

30%

7،000،000

 

 

 

 

كـارشناسي ناپيوستـه

آموزش زبان انگليسي

50%

7،000،000

 

 

 

 

 

كارداني پيوسته يا ناپيوسته در هر رشته اي

آموزش و پرورش ابتدايي

 

30%

 

7،200،000

علمي- كاربردي حسابداري

مهندسي تكنولوژي الكترونيك

 

 

50%

 

 

8،700،000

مهندسي تكنولوژي برق-شبكه هاي انتقال و توزيع

مهندسي تكنولوژي برق-قدرت

مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

مهندسي تكنولوژي توليدات گياهي

50%

8،500،000

مهندسي اجرايي عمران

50%

8،000،000

تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي (ازطريق واحد طبس)

50%

7،000،000

مهندسي تكنولو‍‍ژي مكانيك خودرو (ازطريق واحدطبس)

50%

8،500،000

 

 

كـارداني

 پيوستـه

علمي-كاربردي حسابداري

50%

4،500،000

 

ديپلم

 فني حرفه اي

يا كاردانش

علمي-كاربردي الكترونيك-الكترونيك عمومي

 

 

50%

 

 

5،500،000

علمي كاربردي  الكتروتكنيك- برق صنعتي

علمي كاربردي الكتروتكنيك-تاسيسات الكتريكي

علمي-كاربردي ساختمان-كارهاي عمومي ساختمان

علمي- كاربردي كامپيوتر-نرم افزار كامپيوتر

مكانيك خودرو (ازطريق واحدطبس)

50%

7،000،000

تاسيسات (ازطريق واحدطبس)

50%

7،000،000

 

 

 

كـارداني

ناپيوستـه

علمي-كاربردي برق-الكترونيك و ابزار دقيق

 

 

 

 

 

50%

 

 

 

 

 

5،500،000

 

 

 

 

ديپلم4 ساله يا

 

ثبت نام از طريق سايت :   www.azmoon.org

شماره هاي تماس جهت راهنمايي : 32495100  -  32495110 - 32495111

 پيش دانشگاهي

 

كاردان فني كارهاي عمومي ساختمان

علمي كاربردي توليد و فرآوري زعفران

حسابداري

معماري

علمي-كاربردي شهرسازي

علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر

علمي- كاربردي برق-قدرت

علمي-كاربردي توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطر

علمي كاربردي سخت افزار كامپيوتر

تربيت معلم آموزش و پرورش ابتدايي

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات جهت تكميل ظرفيت در رشته هاي فوق بين 30 تا 50 درصد

 تخفيف شهريه در كل دوره تحصيل، دانشجو مي پذيرد