متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :اطلاعيه ثبت نام ورودي هاي نيمسال اول 98-97

مرتبط با :کارشناس ثبت نام و پذیرش

نگارنده :زهره سبزيان

تاریخ :۱۳۹۷/۰۶/۲۲

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

مدارك مورد نياز جهت ثبت نام ترم اول 98-97 و مراحل ثبت نام