متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :در خصوص شروع كلاسها

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۷/۰۶/۲۶

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجويان ورودي قبل از 97 مي رساند: كلاسها از تاريخ 1397/06/24 شروع ؛وحضور وغياب انجام مي شود و برگزار نشدن كلاسي غيبت منظور خواهد شد ، و جبراني آن بايستي برگزار شود.(ضمنا عدم حضور در كلاس جزء غيبيت دانشجويي لحاظ خواهد شد).باتشكر