متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :زمان آزمون آمادگي امتحان جامع دكتري نيمسال اول97

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۷/۰۷/۰۲

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجويان دكتري كه در نيمسال اول 97 درس آمادگي امتحان جامع را انتخاب نموده اند مي رساند: زمان برگزاري آزمون، شنبه و يكشنبه دهم و يازدهم آذر ماه خواهد بود.