متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :مشخصه جديد فارسي پيش و عمومي

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۷/۰۷/۰۸

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجويان كارداني و كارشناسي مي رساند : در فارسي پيش با كد 10391 و فارسي عمومي با كد 10392 عصر دوشنبه با آقاي اسداللهي ارائه شد.باتشكر