متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :امكان ثبت نام كارشناسي پيوسته بر اساس سوابق تحصيلي در سايت مركز آزمون

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۷/۰۷/۰۹

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند: سايت ثبت نام بر اساس سوابق تحصيلي (ورودي جديد) جهت  ثبت نام در مقطع كارشناسي پيوسته بصورت محدود باز شده. مراتب جهت اطلاع. باتشكر