متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :آخرين مهلت حذف و اضافه

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۷/۰۷/۱۱

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند: حذف و اضافه تا پايان روز دوازدهم مهر خواهد بود و امكان تمديد نخواهد داشت، لذاجهت جلوگيري از بروز مشكل در بازه تعيين شده حذف و اضافه انجام دهيد. باتشكر