متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجويان استاد محمدپور

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۷/۰۷/۱۴

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجوياني كه با استاد سركار خانم محمدپور كلاس دارند مي رساند: كلاسهاي ايشان اين هفته برگزار نخواهد شد و جبراني آن متعاقبا اعلام خواهد شد. باتشكر