متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجويان مهندس حيدري

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۷/۰۷/۱۷

متن اطلاعیه::

كلاس مهندس حيدري امروز سه شنبه مورخ 1397/07/17 برگزار نمي شود و جبراني آن متعاقبا اعلام خواهد شد. باتشكر