متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجويان استاد طلايي

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۷/۰۷/۲۹

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجويان مي رساند كلاس استاد طلايي امروز برگزار نمي شود. باتشكر