متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجويان رياضي عمومي آقاي دكتر عبدي

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۷/۰۷/۳۰

متن اطلاعیه::

كلاس رياضي عمومي امروز عصر مورخ 97/7/30 برگزار نمي شود و جبراني آن متعاقبا اعلام خواهد شد.باتشكر