متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجويان استاد صراحتي

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۷/۰۹/۰۶

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجويان استاد صراحتي مي رساند كلاسهاي ايشان اين هفته برگزار نخواهد شد و جبراني آن متعاقبا اعلام خواهد شد. باتشكر