متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :انتخاب واحد و حذف و اضافه نيمسال دوم97

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۷/۰۹/۱۳

متن اطلاعیه::

دانشجوي گرامي: با توجه به اينكه در زمان حذف و اضافه نيمسال دوم 97 امكان حذف و يا اضافه كردن فقط 2 عنوان درسي خواهد بود، لذا خواهشمند است در بازه انتخاب واحد(ششم بهمن لغايت يازدهم بهمن ماه)، انتخاب دروس با حساسيت و دقت بيشتري انجام تا دچار اشكال در انتخاب واحد نشويد.باتشكر