متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجويان معرفت شناسي دكتر اكبرزاده

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۷/۰۹/۲۰

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجويان درس معرفت شناسي مي رساند: اين هفته كلاس برگزار نخواهد شد و جبراني آن متعاقبا اعلام خواهد شد. باتشكر