متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :شروع انتخاب واحد

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۷/۱۱/۰۶

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجويان ميرساند: از امروز ششم بهمن ماه تا روز پنج شنبه يازدهم بهمن ماه سايت جهت انتخاب واحد باز مي باشد. باتشكر