متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :تمديد انتخاب واحد

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۷/۱۱/۱۱

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند: با توجه به اختلال بوجود آمده در سيستم شهريه در زمان انتخاب واحد و همچنين با توجه به تقاضاي تعداد زيادي از دانشجويان، انتخاب واحد به مدت يك روز ديگر تمديد شد(تا پايان روز جمعه دوازدهم بهمن ماه). باتشكر