متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :تمديد مجدد انتخاب واحد

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۷/۱۱/۱۲

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند: با توجه به اختلال بوجود آمده در سيستم شهريه در زمان انتخاب واحد و همچنين با توجه به تقاضاي تعداد زيادي از دانشجويان، انتخاب واحد به مدت يك روز ديگر تمديد شد(تا پايان روز شنبه سيزدهم بهمن ماه).  ضمنا كلاسها از روز يكشنبه طبق روال معمول برگزار خواهد شد. باتشكر