متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجويان روز سه شنبه دكتر مختاري

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۷/۱۱/۲۸

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجوياني كه روز سه شنبه با دكتر مختاري كلاس دارند مي رساند: كلاسهاي ايشان روز سه شنبه تشكيل نخواهد شد و جبراني آن متعاقبا اعلام خواهد شد. باتشكر