متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری(روانشناسی تربیتی)

مرتبط با :روانشناسی و علوم تربيتي

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۷/۱۲/۱۴

متن اطلاعیه::

بدین وسیله از دانشجویانی که ویرایش نهایی  پروپوزال شان نیاز به تجدید نظر مجدد داشته است، تقاضا می شود پس از اعمال دقیق اصلاحات، پرینت نسخه نهایی را حداکثر تا پایان وقت اداری روز 4شنبه مورخه 1398/12/22 ، به دفتر گروه تسلیم نمایند تا پس از بررسی و تایید به دفتر معاونت محترم آموزشی- پژوهشی ارسال گردد. با تشکر(پاکدامن، 1398/12/14)