متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجویان دکتر مختاری

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۷/۱۲/۱۸

متن اطلاعیه::

کلاسهای دکتر مختاری یکشنبه و دوشنبه این هفته برگزار نمی شود. جبرانی آن بعدا اعلام خواهد شد. باتشکر