متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجویان استاد محمدعلی نوری

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۷/۱۲/۲۰

متن اطلاعیه::

کلاسهای ابشان این هفته برگزار نخواهد شد و جبرانی آن بعدا اعلام خواهد شد.باتشکر