متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :نوزدهمين دوره ازدواج دانشجويي

مرتبط با :مدیر دفتر فرهنگ اسلامي

نگارنده :حسن زحمتكار

تاریخ :۱۳۹۴/۰۸/۲۵

متن اطلاعیه::

دانشجويان محترم جهت شركت در نوزدهمين دوره ازدواج دانشجويي از تاريخ 11/7/94 الي30/7/94  مي توانند به سايت ezdevaj.nahad.ir مراجعه نمايند.ضمنا تاريخ عقد مجاز براي ثبت نام از مورخ 1/7/93 الي1/7/94 مي باشد.دانشجويان محترم بعد از ثبت نام در سايت  مدارك ذكر شده در سايت را به دفتر نهاد رهبري دانشگاه واحد ازدواج دانشجويي تحويل نمايند.