متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجويان رياضي پايه استاد دروازه بان زاده

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۸/۰۱/۲۵

متن اطلاعیه::

به اطلاع مي رساند: كلاس رياضي پايه استاد دروازه بان زاده روز يكشنبه مورخ 98/2/8 برگزار نخواهد شد و جبراني آن يكشنبه مورخ 98/2/15 ساعت 9/30 تا 11/30 برگزار خواهد شد. باتشكر